เกี่ยวกับเรา

บริษัทเน็กซ์เทคฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน(Ready meal) และเครื่องดื่มสุขภาพ เช่น น้ำเต้าหู้ออร์การ์นิก(Organic Soy Milk) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรวิธีชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้รักสุขภาพโดยคัดสรรผู้ผลิตที่ได้รับมารตฐานในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ บริษัทได้ดำเนินการต่อยอดจากธุรกิจจาก บริษัทเน็กซ์เทคฟีด จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ ทั้งทางสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของกลุ่มลูกค้าในธุรกิจปศุสัตว์ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งทางสัตว์บก และสัตว์น้ำ

ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง (Sea food frozen) เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลิตภัณฑ์เข้าไปในช่องทางขายของกลุ่มคู่ค้าเดิมของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารสด เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ แต่ยังขาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารทะเล ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณภาพ ไร้สารตกค้างของยาปฏิชีวนะ อีกทั้งได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานส่งออก บริษัทเน็กซ์เทคฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จึงได้พันธมิตรการค้าระดับโลก คือ ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง นำสินค้ามาตรฐานส่งต่อให้กับบริษัทพันธมิตรธุรกิจปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมผู้บริโภคปัจจุบันอย่างยิ่ง บริษัทเน็กซ์เทค ฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทาง Local modern trade ผ่านพันธมิตร คู่ค้าในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย
ธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ (Organic Soy Milk) ผลิตภัณฑ์ที่ครรสรรวัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิตโดยได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรอินทรียบ้านป่าป๋วย จังหวัดลำพูน เป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และสนับสนุนเกษตรกรชุมชนให้สร้างสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยงสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน ภายใต้แบรนด์ซอยยอง (Soy Yong)