อาหารทะเลแช่แข็งภายใต้แบรนด์ QFresh และ ZFresh สามารถผลิตตามแบรนด์ที่ต้องการ